PDOException
SQLSTATE[08006] [7] KATASTROFALNY: autoryzacja ident nie powiodła się dla użytkownika "baltontrials"
#0 /var/www/vhosts/blt24.pl/alex.baltontrials.com/base/mmp/db/DB.class.php(23): PDO->__construct('pgsql:host=loca...', 'baltontrials', 'sWc_2y29', Array)
#1 /var/www/vhosts/blt24.pl/alex.baltontrials.com/base/mmp/db/DBFactory.class.php(39): mmp_DB_DB->__construct('DB', 'pgsql:host=loca...', 'baltontrials', 'sWc_2y29')
#2 /var/www/vhosts/blt24.pl/alex.baltontrials.com/base/mmp/db/DBFactory.class.php(16): mmp_DB_DBFactory->factory('DB')
#3 /var/www/vhosts/blt24.pl/alex.baltontrials.com/app/Main.class.php(75): mmp_DB_DBFactory->db()
#4 /var/www/vhosts/blt24.pl/alex.baltontrials.com/app/Secure.class.php(19): App_Main->construct()
#5 /var/www/vhosts/blt24.pl/alex.baltontrials.com/base/mmp/appbase/App.class.php(239): App_Secure->construct()
#6 /var/www/vhosts/blt24.pl/alex.baltontrials.com/portal/secure.php(9): mmp_AppBase_App->go()
#7 {main}